Logo
Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende

De Philharmonie Leende is een saamhorige vereniging, met veel betrokken, actieve leden. Een aantal mensen heeft zich  in het bijzonder verdienstelijk gemaakt (of doet dit nog steeds) voor de vereniging.

De vereniging kent de volgende categoriën bijzondere leden:

In de statuten werden eretitels pas geintroduceerd in de derde versie van 1979: 
Aan bepaalde personen kan door de algemene ledenvergadering in bijzondere gevallen een eretitel worden verleend, zoals erebestuurslid, beschermheer en beschermvrouwe. Aan een dergelijke titel zijn als zodanig geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden. 

Momenteel is de volgende bepaling aktueel:
Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging, als zodanig zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Waar het voormalige bestuursleden betreft kan hun voormalige bestuursfunctie in hun titel als erelid worden meegenomen. 

Vóór 1979 konden niet-leden van de Philharmonie zoals burgemeesters en de baron van Heeze Erevoorzitter konden worden, en de titel ook benut kon worden om gerezen problemen in der minne te sussen. Daarnaast vermoeden we dat iedereen die 50 jaar lid van de Philharmonie automatisch erelid werd. In 2 gevallen werd bij ernstige ziekte de status van erelid toegekend (mogelijk na 40 jaar lidmaatschap):
Sjef/Jos Simkens moest in 1966 enkele weken voor het landskampioenschap in de Superieure Afdeling afhaken afhaken als bugelblazer wegens longproblemen. Hij overleed in april 1968. Adriaan Baudoin moest in 1970 stoppen met blazen in verband met ernstige hartklachten. Hij overleed in 1971;

 

Beschermvrouwen
Naam Benoeming Overlijden
M. Loudon-Osieck 1932 1959
G. Smulders-van der Geer 1959 1977
J. van Engelen-Swinkels 1979 1993
     
Beschermheren
Naam Benoeming Einddatum
T. Maas 1895 1899
C. Notten 1901 1911
C. Godschalx 1913 1932
R. Trousselot 1939 1945
J. Winters 1973 1991
A. Claasen 1994 2006
M. Verhoeven 2010  
De heren T. Maas en C. Notten waren burgemeester van Leende
     
Commissarissen
Naam Benoeming Einddatum
R. Loudon 2006 -
H. van Breukelen 2008 2014
     
Ere(bestuurs)leden na 1979
Naam Benoeming Overlijden
Wim Groenen 1979 2015
Janus van der Zanden 1983 1984
Peter de Beijer (ere-bestuurslid) 1983  
Harrie van Meyl  1985 2009
Hub van Eert 1993 1995 
Harrie van Asten 1993 2003 
Harrie Beliën (ere-voorzitter) 1993 2003
Toon Roothans 2002 2008
Harrie Roothans 2002  
Jo Willems (ere-bestuurslid) 2004  
Jacques van Kuijk 2005  2017
Frans Simkens 2005  
Paul van Kuijk sr 2005  
Joop Kummeling (ere-voorzitter) 2008  
Jan van Winkel 2008  
Harrie Rutten 2009 2012
Sjef Rutten 2009 2016 
René Rutten 2009  
Adriaan van Lieshout 2010  
Gerda van der Brug 2012  
Robert Weijmans 2017  
     
Ere(bestuurs)leden voor 1979
Naam Benoeming Overlijden
Graat/Graard/Gerardus van Engelen
    lid per 1874, directeur/dirigent van 1888 tot 1906,
    vermeld als erebestuurder in 1935
   1939
Willem van Engelen
   lid per 1867, voorzitter van 1890 tot 1919
   vermeld als erebestuurder in 1935
   1937
Antoon Groenen (werkend lid sinds 1899)
   broer van voorzitter en dirigent Frans Groenen
   vader van dirigent Wim Groenen
1959

1966

W. Smets 1959 1965
Piet van de Ven (werd in 1925 bestuurslid) 1959 1966
W. Cardinaal (erebestuurslid) 1965 1972
J. Rutten 1965 1992
Sjef/Jos Simkens 1965 1968
Adriaan Baudoin 1970 1971
G. van de Laar 1970 1989
H. van Lieshout 1970 1983
W. van Laarhoven 1973 1994
     
Erevoorzitters vóór 1979
Naam Benoeming Einddatum
Baron S. van Tuyll van Serooskerken 1907 1912
Jhr J. Loudon 1931 1939 
A. van de Lokkant 1950 1973 
Gérard van Engelen 1973 1983 
De heren T. Maas en A. van de Lokkant waren burgemeester van Leende
Geschiedenis Bestuur Orkesten en Dirigenten Eregallerij Vrienden Zoeken Inloggen